Confidențialitate

Mihaela Ana Cojocaru PFA va păstra confidențialitatea informațiilor, de orice natură, pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcuta de Cumpărător / Client cu privire la Comandă / Contract fără consimțământul prealabil, în scris, al Vânzătorului.

Prin transmiterea de informații sau materiale, prin intermediul acestui site, prin posta electronică (e-mail) sau alte căi de comunicare, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului www.designfloral.ro 

Mihaela Ana Cojocaru PFA nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

Notificări comerciale

Cumpărătorul / Utilizatorul / Clientul își poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Notificările Comerciale conținând informații generale și tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții, după cum urmează:

  1. prin modificarea setărilor din Cont;
  2. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în Notificările Comerciale primite de la Vânzător;
  3. prin informarea în scris a Vânzătorului.

Prin adaugarea de Bunuri sau Servicii in “Cosul meu” si nefinalizarea comenzii de catre Utilizator / Client (Cos Abandonat), Vanzatorul va transmite Cumparatorului / Utilizatorului Notificari Comerciale cu privire la existenta acestor Bunuri / Servicii in sectiunea “Cosul meu”, in vederea finalizarii Comenzii.

Prin adaugarea de Bunuri sau Servicii din sectiunea “Favorite”, Vanzatorul va transmite Cumparatorului/Utilizatorului Notificari Comerciale cu privire la disponibilitate in stoc a Bunurilor / Serviciilor adaugate in sectiunea “Favorite”.

De asemenea, pentru imbunatatirea ofertei de Bunuri si Servicii si a experientei de cumparare, vom folosi datele dvs. in situatia in care vom efectua cercetari de piata si sondaje de opinie. Informatiile obtinute in urma acestor cercetari de piata si a sondajelor de opinie nu vor fi utilizate in scopuri publicitare ci doar in cele mentionate mai sus. Raspunsurile dvs. la cercetarile de piata si sondajele de opinie nu vor fi asociate cu identitatea dvs. si nici transmise catre terți și nici nu vor fi publicate. Puteti obiecta la utilizarea datelor in scopuri de cercetare de piata si sondaje de opinie in orice moment, prin accesarea link-ului de dezabonare afisat in mesaj sau prin contactarea in scris a Vanzatorului.

Garanții

In cazul Bunurilor vandute si livrate de Mihaela Ana Cojocaru PFA  certificatele de garantie sunt emise fie direct de producator, fie de catre Mihaela Ana Cojocaru PFA.

Pentru Bunurile din Comanda care beneficiaza de garantie, Certificatele de garantie sunt livrate impreuna cu Bunurile.

Lipsa Certificatului de garantie al Bunului trebuie semnalata in maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la receptia marfii pe adresa: office@designfloral.ro.Orice sesizare ulterioara nu va fi luata in considerare.

Răspundere contractuală

Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea acestora.

Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul / Cumpărătorul își asumă raspunderea pentru mentinerea confidențialității datelor de Cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

Prin crearea Contului și/ sau utilizarea Conținutului și/ sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc “Termenii și Condițiile” Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existența la data creării Contului și / sau utilizării conținutului și / sau la data plasării Comenzii.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic “Termenele si Condițiile” Site-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului și condițiilor de funcționare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale.

Documentul este opozabil Clienților / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la momentul afișării în Site. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Documentului, motiv pentru care vă rugam sa verificați periodic conținutul acestui Document.

Drepturi de proprietate intelectuală și industrială

Conținutul și designul Site-ului www.designfloral.ro precum și orice alt material (articole, imagini, descrieri produse și orice alte materiale având legătura cu acesta) trimis Utilizatorului prin e-mail sau orice altă modalitate, aparțin Vânzătorului și/ sau colaboratorilor săi (acolo unde acest lucru este specificat in mod expres – drept de autor) și sunt protejate de legislatia privind proprietatea intelectuală.

Este interzisă utilizarea, reproducerea în orice mod a Conținutului sau a Design-ului Site-ului www.designfloral.ro fără permisiunea prealabilă a Vânzătorului.

Nu puteți folosi cadre (frames in sensul limbajului HTML) sau tehnici de încadrare (framing techniques în sensul limbajului HTML) pentru mărci, logo-uri, sau alte informații protejate de legea copyrightului (inclusiv imagini, texte, interfețe, formulare) ale www.designfloral.ro fără a deține o permisiune scrisă, prealabilă, din partea companiei.

Este permisă crearea limitată, revocabilă si neexclusiva a hiperlinkurilor către pagina de index a www.designfloral.ro atata timp cât această actiune nu prezintă serviciul, într-o lumină falsă, înșelătoare, derogatorie sau ofensivă. Nu puteți folosi logo-ul firmei sau alte proprietăți grafice, sau mărci ca parte a hyperlinkurilor fără a deține o permisiune scrisă, prealabilă, din partea companiei.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, face parte din prezentul Document și poate fi consultată aici: Politica de Confidentialitate.

Politica de utilizare cookie-uri

Politica de utilizare a Cookie-urilor, face parte din prezentul Document și poate fi consultată pe site.

Forță majoră

Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și /sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Vânzătorul, afiliații săi sau/ și furnizorii săi de produse sau servicii nu pot fi făcuti responsabili pentru nici o întârziere sau eroare rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de vointa Vânzătorului. Această exonerare include, dar nu se limiteaza la: erorile de funcționare a echipamentului tehnic al Vânzatorului, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Vânzătorului, erorile de operare.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

Legislația aplicabilă – jurisdicția

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătoresti române competente din Judetul Ilfov.

https://anpc.ro/

SOLUȚIONAREA ONLINE A LITIGIILOR (LINK)

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=RO